Calculator

Online
berekenen
Klanten-
service
(+31) (0)30 808 05 97

Privacybeleid & cookies

Privacybeleid bescherming persoonsgegevens unieketiket.nl

Algemene informatie

Per 24 juli 2018; aangepast: 11.08.2023

 

Hartelijk dank voor uw belangstelling in onze website. De bescherming van uw persoonsgegevens ligt ons na aan het hart. We willen u daarom graag informeren over de gegevensbescherming binnen onze onderneming. Vanzelfsprekend houden we ons aan de wettelijke bepalingen van de Nederlandse en Europese gegevensbescherming. Betalingsgegevens worden alleen door digitale veiligheidssystemen versleuteld en naar ons verzonden. Onze websites zijn door technische maatregelen beschermd tegen beschadigingen, vernietiging of onbevoegde toegang.

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor alle diensten van unieketiket.nl en zijn toepassingen. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is etikett.de. Hieronder informeren we u uitvoerig over hoe we omgaan met uw gegevens conform Art. 13 EU-AVG.

 

1.  Doelen van de verwerking

We houden ons aan het principe van het doelgebonden gegevensgebruik en verzamelen, verwerken en slaan uw persoonsgegevens alleen op voor de doelen waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. Het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden vindt niet plaats zonder uw uitdrukkelijke toestemming, voor zover dit niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening of voor het uitvoeren van het contract. Ook het verstrekken van informatie aan rijksinstanties en autoriteiten die recht hebben op informatie vindt alleen plaats in het kader van de wettelijke informatieplicht of als we door een gerechtelijk besluit verplicht worden tot het verstrekken van informatie.

Ook de gegevensbescherming binnen ons bedrijf nemen we zeer serieus. Onze medewerkers en de door ons ingehuurde dienstverlenende ondernemingen worden door ons verplicht tot geheimhouding en tot het zich houden aan de gegevensbeschermingsrechtelijke voorschriften.

De verwerking van de door ons verzamelde gegevens dient de volgende doelen:

  • Correcte afwikkeling van opdrachten
  • Opstellen van een offerte
  • Het verzenden van materiaalmonsters
  • Verzenden van informatie en reclamemateriaal
  • Marketing- en reclameactiviteiten

 

Onderwerp van de gegevensbescherming

Onderwerp van de gegevensbescherming zijn persoonsgegevens. Dit zijn afzonderlijke verklaringen over persoonlijke of zakelijke relaties van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bv. gegevens zoals naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer, evt. echter ook gebruiksgegevens zoals uw IP-adres.

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor alle door unieketiket.nl geëxploiteerde websites en onlinewinkels en informeert over de in het belang van de gegevensbescherming gebruikte procedures. Uitgelegd wordt welke gegevens geregistreerd worden en voor welke doeleinden deze worden geregistreerd, hoe ze worden verwerkt en hoe ze worden gebruikt.

 

2. Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens te delen. Bij iedere oproep van een website slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd server-logfile op, dat bv. de naam van het gevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, verzonden hoeveelheid gegevens en de opvragende server (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geanalyseerd met als doel het waarborgen van een storingsvrije werking van onze website en de verbetering van ons aanbod. Dit dient voor het handhaven van onze in het kader van een belangenafweging gerechtvaardigde belangen in een correcte weergave van ons aanbod.

 

Hostingdiensten door andere aanbieders

In het kader van een verwerking in opdracht van ons, verrichten andere aanbieders voor ons de diensten voor hosting en het tonen van de websites. Dit dient voor het handhaven van onze in het kader van een belangenafweging gerechtvaardigde belangen in een correcte weergave van ons aanbod. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze websites of in de daarvoor bedoelde formulieren in onze onlinewinkels worden verzameld zoals hieronder wordt beschreven, worden op hun servers verwerkt. Een verwerking op andere servers vindt alleen in het hier toegelichte kader plaats.

Deze dienstverlener inclusief de vestigingsplaats van de server, bevindt zich binnen de landen van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

 

3. Verzamelen en gebruiken van gegevens voor de contractafwikkeling en bij het openen van een klantenaccount

We verzamelen persoonsgegevens als u ons deze in het kader van uw bestelling, als u contact met ons opneemt (bv. door middel van het bestellen van een proefset of monsters, het contactformulier of e-mail) of bij het openen van een klantenaccount, vrijwillig mededeelt. Verplichte velden worden als zodanig gekenmerkt, omdat we in deze gevallen de gegevens dwingend nodig hebben voor de afhandeling van de overeenkomst, resp. voor de verwerking van uw contactopname of het openen van een klantenaccount en u zonder het vermelden van uw gegevens de bestelling en/of het openen van een klantenaccount niet kunt afsluiten, resp. de contactgegevens niet kunt verzenden. Welke gegevens worden verzameld, is op te maken uit de invoerformulieren die van toepassing zijn. We gebruiken de door u meegedeelde gegevens voor het afhandelen van de overeenkomst en de verwerking van uw verzoeken. Na volledige afhandeling van de overeenkomst of het wissen van uw klantenaccount, zullen uw gegevens voor de verdere verwerking worden beperkt en na afloop van de belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, voor zover u niet uitdrukkelijk met een verder gebruik van uw gegevens hebt ingestemd of wij ons een verder gebruik van gegevens voorbehouden dat wettelijk geoorloofd is en waarover wij u in deze verklaring informeren. Wij zullen uw e-mailadres dat u in het kader van het registratieproces heeft verstrekt, gebruiken om belangrijke informatie mee te delen, zoals technisch noodzakelijke of belangrijke wijzigingen in onze aanbiedingen en/of diensten. Het wissen van uw klantenaccount is op ieder moment mogelijk en kan plaatsvinden door een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bedoelde functie in het klantenaccount.

 

4. Doorgeven van gegevens

Voor het uitvoeren van de overeenkomst geven we uw gegevens door aan het met de levering belaste verzendbedrijf, voor zover dit voor de levering van bestelde goederen vereist is. Afhankelijk van welke betalingsdienstverlener u kiest in het bestelproces, geven we voor de afwikkeling van betalingen de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste betalingsdienstverlener resp. aan de gekozen betalingsdienst. Voor een deel verzamelen de gekozen betalingsdienstverleners deze gegevens ook zelf als u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u zich in het bestelproces met uw toegangsgegevens bij de betalingsdienstverlener aanmelden. In zoverre geldt de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstverlener.

 

Doorgeven van gegevens aan verzendbedrijven

Voor zover u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw nadrukkelijke toestemming hebt verleend, geven we op grond hiervan uw e-mailadres en telefoonnummer door aan de uitgekozen verzendingsdienstverlener, opdat deze voor bezorging met het doel de levering aan te kondigen resp. af te stemmen, met u contact op kan nemen.

De toestemming kan op ieder moment door een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid of direct aan de verzendingsdienstverlener op het hieronder opgevoerde contactadres worden herroepen. Na het herroepen wissen we uw hiervoor vermelde gegevens, voor zover u niet uitdrukkelijk met een verder gebruik van uw gegevens heeft ingestemd of wij ons een daar bovenuit stijgend gegevensgebruik voorbehouden, dat wettelijk geoorloofd is en waarover we u in deze verklaring informeren.

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG
Görlitzer Straße 1
41460 Neuss
Duitsland

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Duitsland

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Duitsland

Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG
Elbestraße 1
49090 Osnabrück
Duitsland

 

5. Nieuwsbrief per e-mail en reclame via de post

Reclame per e-mail met aanmelding voor de nieuwsbrief

Als u de op deze website aangeboden nieuwsbrief zou willen ontvangen, hebben we van u een e-mailadres nodig en informatie die ons het mogelijk maakt te toetsen of u de eigenaar van het vermelde e-mailadres bent en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Voor het waarborgen van een wederzijds goedkeuren voor het verzenden van de nieuwsbrief, gebruiken we de Double-Opt-in-procedure. In het verlengde hiervan laat de potentiële ontvanger zich opnemen in een distributiesysteem. Aansluitend ontvangt de gebruiker door een bevestigingse-mail de mogelijkheid de aanmelding rechtszeker te bevestigen. Alleen wanneer de bevestiging plaatsvindt, wordt het adres actief in het distributiesysteem opgenomen. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor de verzending van de aangevraagde informatie en aanbiedingen. Als Newsletter Software wordt Newsletter2Go gebruikt. Uw gegevens worden daarbij doorgegeven aan Newsletter2Go GmbH. Newsletter2Go is het daarbij verboden uw gegevens te verkopen en te gebruiken voor andere doeleinden dan de verzending van de nieuwsbrief. Newsletter2Go is een Duitse gecertificeerde aanbieder, die werd geselecteerd conform de eisen van de AVGVerdere informatie vindt u hier.

 

De verleende toestemming voor het opslaan van gegevens, de e-mailadressen en hun gebruik voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op ieder moment herroepen, eventueel via de “afmelden”-link in de newsletter. De gegevensbeschermrechtelijke maatregelen zijn voortdurend onderhevig aan technische vernieuwingen; om deze reden verzoeken wij u zich met regelmatige tussenpauzen te informeren door onze gegevensbeschermingsverklaring in te zien.

 

Reclame via de post en uw recht om bezwaar te maken

Daarnaast behouden we ons het recht voor uw voor- en achternaam en uw adres te gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, bv. voor het toezenden van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post. Dit dient voor het handhaven van onze in het kader van een belangenafweging overwegend gerechtvaardigde belangen in het wervend aanspreken van onze klanten.

 

De reclamezendingen worden in het kader van een verwerking in opdracht van ons door een dienstverlener verricht, aan wie wij uw gegevens daarvoor doorgeven. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen het opslaan en gebruiken van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

 

6. Gegevensgebruik bij betalingsafhandeling

Kredietwaardigheidstoetsing

Voor zover wij vooraf leveren, bv. bij het kopen op rekening of debetnota, is het voor het sluiten van het contract noodzakelijk door hierin gespecialiseerde dienstverleners (bureaus die informatie over de kredietwaardigheid verstrekken) informatie over de identiteit en kredietwaardigheid in te winnen. Dit dient voor het handhaven van onze in het kader van een belangenafweging overwegend gerechtvaardigde belangen om het uitblijven van betalingen tot een minimum te beperken. Wij zenden hiervoor uw voor een kredietwaardigheidstoetsing noodzakelijke persoonsgegevens evt. naar een van de volgende bedrijven:

 

SCHUFA Holding AG
Kormoranweg 5
65201 Wiesbaden
Duitsland

 

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstraße 11
41460 Neuss
Duitsland

 

CRIF Bürgel GmbH
Radlkoferstraße 2
81373 München
Duitsland

 

Kreditschutzverband von 1870
Wagenseilgasse 7
1120 Wenen
Oostenrijk

 

Geschikte maatregelen ter behartiging van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen worden hierbij in aanmerking genomen. U beschikt over de mogelijkheid, door contact op te nemen met de hieronder beschreven contactmogelijkheid, uw standpunt naar voren te brengen en het besluit aan te vechten.

 

7. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge / andere widgets 

Op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG, zijn op deze website Trusted Shops widgets geïntegreerd om Trusted Shops diensten (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) na een bestelling weer te geven.
De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen (“Trusted Shops”), waarmee wij overeenkomstig art. 26 AVG gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming. Hieronder informeren wij u over de wezenlijke inhoud van het contract conform art. 26 lid 2 AVG.

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid die tussen ons en Trusted Shops AG bestaat, kunt u bij vragen over gegevensbescherming en de uitoefening van uw rechten bij voorkeur contact opnemen met Trusted Shops via de in de informatie over gegevensbescherming vermelde contactmogelijkheden. Desondanks kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke persoon van uw keuze. Uw vraag zal dan, indien nodig, worden doorgegeven aan de andere verantwoordelijke persoon voor een antwoord.

1. Gegevensverwerking bij de integratie van de Trustbadge/andere widgets 

De trustbadge wordt geleverd door een Amerikaanse CDN-provider (content delivery network).
Een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt in elk geval gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, dat hier kan worden geraadpleegd voor de VS. Serviceproviders uit de VS zijn over het algemeen gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Meer informatie is hier beschikbaar. Wanneer dienstverleners niet zijn gecertificeerd onder het DPF, zijn standaard contractuele clausules afgesloten als een geschikte garantie.
Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen anoniem gemaakt, zodat de opgeslagen gegevens niet aan u persoonlijk kunnen worden toegewezen. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutenanalyse.

2. Verwerking van gegevens na voltooiing van de bestelling

Als u uw toestemming hebt gegeven, heeft de trustbadge toegang tot bestelinformatie die is opgeslagen in uw eindapparaat (totaalbedrag van de bestelling, bestelnummer, gekocht product, indien van toepassing) en e-mailadres nadat de bestelling is voltooid en uw e-mailadres is gehasht met behulp van een cryptologische eenrichtingsfunctie. De hashwaarde wordt vervolgens samen met de bestelinformatie overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG aan Trusted Shops doorgegeven.
Dit dient om te controleren of u al geregistreerd bent voor Trusted Shops diensten. Als dit het geval is, vindt verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Indien u nog niet bent geregistreerd voor de diensten of geen toestemming geeft voor automatische herkenning via de trustbadge, wordt u vervolgens in de gelegenheid gesteld u handmatig te registreren voor het gebruik van de diensten of de bescherming af te sluiten in het kader van uw eventueel reeds bestaande gebruikersovereenkomst.

Voor dit doel heeft de Trustbadge toegang tot de volgende informatie die is opgeslagen in het eindapparaat dat u gebruikt nadat u uw bestelling heeft afgerond: Bestellingstotaal, bestelnummer en e-mailadres. Dit is nodig zodat wij u kopersbescherming kunnen bieden. De gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u actief besluit de kopersbescherming uit te schakelen door op de daarvoor bestemde knop in de zogenaamde vertrouwenskaart te klikken. Als u besluit gebruik te maken van de diensten, vindt de verdere verwerking plaats op basis van de contractuele overeenkomst met Trusted Shops conform art. 6 lid 1 sub b AVG, om uw aanmelding voor de kopersbescherming te kunnen voltooien en de bestelling veilig te stellen, alsmede om u vervolgens eventueel per e-mail een uitnodiging tot beoordeling te kunnen sturen.

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid die tussen ons en Trusted Shops AG bestaat, kunt u bij vragen over gegevensbescherming en de uitoefening van uw rechten bij voorkeur contact opnemen met Trusted Shops via de in de informatie over gegevensbescherming vermelde contactmogelijkheden. Desondanks kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke persoon van uw keuze. Uw vraag zal dan, indien nodig, worden doorgegeven aan de andere verantwoordelijke persoon voor een antwoord.

 

8. Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze websites aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te laten zien of voor marktonderzoek, gebruiken we op verschillende sites zogenaamde cookies. Dit dient voor het handhaven van onze in het kader van een belangenafweging overwegend gerechtvaardigde belangen in een optimale weergave van ons aanbod. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na het eind van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer gewist (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en maken het ons mogelijk uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (blijvende cookies). De duur van de opslag kunt u zien in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen, dat deze wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en u individueel over de acceptatie ervan kunt besluiten of over de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of ze in het algemeen uitsluiten. Iedere browser onderscheidt zich in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt in het helpmenu van iedere browser beschreven, en dit legt u uit hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de respectieve browser onder de volgende links:

 

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Bij het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze websites beperkt zijn. Daartoe behoort onder andere onze onlinecalculator maar ook de bestelfunctie.

 

Inzet van Google Analytics voor webanalyse 

Voor de analyse van websites zetten onze websites Google Analytics in, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.de). Dit dient voor het handhaven van onze in het kader van een belangenafweging overwegend gerechtvaardigde belangen in een optimale weergave van ons aanbod. Google Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van onze websites mogelijk maakt, zoals bijvoorbeeld cookies. De door de cookies automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze websites wordt in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op onze websites, zal het IP-adres voor het verzenden binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte worden ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server in de VS doorgegeven en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt in principe niet samengebracht met andere gegevens van Google.

Google LLC heeft haar hoofdvestiging in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US-Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden ingezien. Op grond van deze afspraak tussen de VS en de Europese Commissie heeft laatstgenoemde voor onder het Privacy Shield geregistreerde bedrijven een passend gegevensbeschermingsniveau vastgesteld.

U kunt de registratie van de door het cookie geproduceerde en op hun gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, als u de onder de volgende link beschikbare browser plug-in downloadt en installeert.

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser plug-in kunt u deze link aanklikken om de registratie door Google Analytics 360 op deze website in de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een Opt-Out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies wist, moet u de link opnieuw aanklikken.

 

9. Reclame via marketing-netwerken

Google AdWords / Google Remarketing

Via Google Adwords maken we reclame voor onze websites in de Google zoekresultaten en op de websites van derden. Daarvoor wordt bij een bezoek aan onze websites de zgn. Remarketing Cookie van Google geplaatst, die automatisch door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de door u bezochte pagina’s een op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt. Dit dient voor het handhaven van onze in het kader van een belangenafweging overwegend gerechtvaardigde belangen in een optimale marketing van onze websites.

Een verdergaande gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw web- en app-browserverloop door Google met uw Google-account te verbinden en informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties die u op het web ziet te personaliseren. Bent u in dit geval tijdens het bezoek aan pagina’s van onze websites ingelogd bij Google, dan gebruikt Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics, om doelgroepenlijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing op te stellen en te definiëren Daarvoor worden uw persoonsgegevens tijdelijk verbonden met Google Analytics-gegevens, om doelgroepen te vormen.

Google AdWords Remarketing is een aanbod van Google LLC (www.google.de). Google LLC heeft haar hoofdvestiging in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US-Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden ingezien. Op grond van deze afspraak tussen de VS en de Europese Commissie heeft laatstgenoemde voor onder het Privacy Shield geregistreerde bedrijven een passend gegevensbeschermingsniveau vastgesteld.

U kunt het remarketing-cookie via deze link deactiveren. Daarnaast kunt u zich bij de Digital Advertising Alliance laten informeren over het plaatsen van cookies en uw instellingen op basis hiervan aanpassen.

 

10. Social media

Op onze website worden links naar sociale netwerken aangeboden.

Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze links niet onbeperkt als plug-ins, maar alleen bij gebruik van een HTML-link in de site verwerkt. Deze beperking waarborgt dat bij het oproepen van één van onze websites die een dergelijk link bevat, nog geen verbinding met de server van de aanbieder van het bewuste sociale netwerk wordt gemaakt.

Klikt u op één van de knoppen, dan opent zich een nieuw scherm in uw browser open en wordt de site van de bewuste dienstenaanbieder opgeroepen, waarop u (evt. na het invoeren van uw inloggegevens) bv. de sharebutton kunt gebruiken.

Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik door de aanbieders op hun sites en een contactmogelijkheid en uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer, kunt u vinden in de gegevensbeschermingsaanwijzingen van de aanbieder.

 

https://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/155833707900388
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE
https://www.xing.com/privacy

https://policies.google.com/privacy?hl=de

YouTube Video Plug-ins

Op onze websites wordt eigen inhoud (en evt. van derden) via YouTube Video plug-ins opgenomen. Deze inhoud wordt ter beschikking gesteld door Google LLC („Aanbieder“). YouTube wordt geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Bij video’s van YouTube die op onze websites zijn opgenomen, is de uitgebreide instelling van de gegevensbescherming geactiveerd. Dat betekent dat geen informatie van websitebezoekers bij YouTube worden verzameld en opgeslagen, tenzij deze de video afspelen.

Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik door de aanbieders op hun sites en een contactmogelijkheid en uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer, kunt u vinden in de gegevensbeschermingsaanwijzingen van Google http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

 

11. Contactmogelijkheden en uw rechten

U hebt een recht op kosteloze informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens en evt. een recht op correctie, beperking van de verwerking, op overdraagbaarheid van de gegevens of op het wissen van deze gegevens.

 

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, bij informatie, correctie, blokkeren of wissen van gegevens en het herroepen van evt. verleende toestemmingen of het maken van bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u  zich richten tot:

 

unieketiket.nl
De Bouw 107
3991 SZ  Houten
E-mail: info@unieketiket.nl

Daarnaast hebt u het recht om klachten in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming.

 

12. Informatie- en herroepingsrecht

U ontvangt op ieder moment zonder opgaaf van redenen kosteloos informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens. U kunt op ieder moment uw bij ons verzamelde gegevens blokkeren, corrigeren of laten wissen. Ook kunt u op ieder moment de aan ons verleende toestemming voor het verzamelen ven gegevens herroepen zonder opgaaf van redenen. Richt u zich hiervoor tot het in het colofon (zie boven) vermelde contactadres. We staan u op ieder moment ter beschikking voor verdere vragen over onze informatie met betrekking tot het beschermen van gegevens en het verwerken van uw persoonsgegevens.

Voor zover wij voor het handhaven van onze in het kader van een belangenafweging overwegend gerechtvaardigde belangen persoonlijke gegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd, kunt u tegen deze verwerking met toekomstig effect bezwaar maken. Vindt de verwerking plaats voor doeleinden van de direct marketing, dan kunt u dit recht op ieder moment zoals hierboven beschreven, uitoefenen. Voor zover de verwerking plaatsvindt voor andere doeleinden, kunt u alleen gebruik maken van uw recht tot bezwaar als sprake is van redenen die blijken uit uw bijzondere situatie.

Na het uitoefenen van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet verder voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende beschermwaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken dient.

Dit geldt niet als de verwerking voor doelen van direct marketing plaatsvindt. Dan zullen we uw persoonsgegevens niet verder voor dit doel verwerken.

 

13. Wijzigingen in de Privacyverklaring

unieketiket.nl behoudt zich het recht voor om dit Privacy statement aan te passen en adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

 

Dit Privacy statement is laatst gewijzigd op 1 december 2020.