Calculator

Online
berekenen
Klanten-
service
(+31) (0)30 808 05 97

Gebruik onze Drukbestanden-Assistent en om ontwerpbestanden gereed te maken voor druk.

Icon
Maak kennis met onze Drukbestanden-Assistent! Het snel en efficiënt verwerken van uw bestelling is bijzonder belangrijk voor ons. Om die reden bieden wij u de mogelijkheid om met behulp van de Artwork Assistent een drukbestand te maken welke volledig aan alle eisen voldoet om uw bestelling zo snel mogelijk te verwerken. Met behulp van de Drukbestanden-Assistent maakt u een bestand op waarmee onze drukvoorbereiding uw opdracht direct voor het productieproces kan inplannen. Wij kunnen dus sneller beginnen met produceren en u ontvangt sneller perfect gedrukte etiketten. Doorloop stap-voor-stap onderstaande vragen en vul de daarvoor bestemde velden met de benodigde gegevens en informatie in. Nadat het proces volledig en succesvol doorlopen is ontvangt u via e-mail, het kant-en-klare drukbestand als PDF-bestand.

ParametersWat is de volgende stap?

1. Openen van het artworkbestand

Icon
U kunt het door u via e-mail ontvangen artwork bestand openen met behulp van professionele software zoals Adobe illustrator. U ziet dan uw drukbestand conform de door u opgegeven maatvoering en rondom het etiket een 2,5 mm afloop. Wanneer u heeft gekozen voor een “rechthoekige” of “cirkel” vorm ziet u de stanslijn voor deze vorm weergegeven in magenta. Wanneer u heeft gekozen voor een “maatwerk” vorm, ziet u de stanslijn als een bloemvormig contour als tijdelijke aanduiding. U kunt de stanslijn vormgeven met behulp de ‘tool pen’ functie binnen het programma Adobe Illustrator. Het is belangrijk dat de stanslijn wordt weergegeven in de steunkleur met de naam “stans” die u kunt selecteren onder de menu-optie Venster > Kleur.

Afb.: 1.1

2. Vul velden met “Technical” kleuren (indien van toepassing)

Icon
Vul alle vector elementen die moeten worden voorzien van een “foliepreeg” of “dekwit” met de daarmee corresponderende kleur die u kunt selecteren onder de menu-optie Venster > Kleur. Gebruik in Adobe Illustrator het selectiegereedschap om de afzonderlijke elementen te selecteren en deze te vullen met bijvoorbeeld de kleuren veld “knop”.

Afb.: 2.1

3. Verplaats elementen naar lagen.

Icon
Sleep nu de elementen die gekleurd zijn met de technische kleur, zoals “Foliepreeg”, naar de overeenkomstige vensters met de naam> Lagen. Selecteer de elementen met het selectiegereedschap in het bedieningspaneel. Sleep vervolgens het vierkant naar de overeenkomstige laag.

Afb.: 3.1

4. Stel "Technische" kleuren in op overdrukken

Icon
De elementen die u heeft gevuld met de respectievelijke technische steunkleur (bijvoorbeeld `Foliepreeg´) moeten nu worden ingesteld op overdrukken. Selecteer deze elementen met het selectiegereedschap (in het bedieningspaneel) en open het ‘kenmerken’ scherm onder ‘Venster’. Klik op de optie ‘vulling overdrukken’ [Afb.: 4.1] voor een vulling. Voor een contourlijn selecteert u de optie “Lijn overdrukken”. De optie “Overdrukken” zorgt ervoor dat de oppervlakken onder het te overdrukken object doorlopend zijn en niet worden weggelaten.

Afb.: 4.1

5. Controleer de Technische kleuren

Icon
Controleer de Technische kleuren met behulp van Voorvertoning overdruk om te controleren of de lagen naar wens zijn ingesteld. Open het bedieningspaneel ‘Voorvertoning overdruk’ onder ‘Venster’. Schakel het selectievakje Overdrukvoorbeeld in om de scheidingen te controleren. Vervolgens kunt u de optie verbergen en weergeven gebruiken om de afzonderlijke kleuren in het document te controleren.

Afb.: 5.1

6. Artwork-bestand als PDF exporteren

Icon
Nadat alle kleuren correct zijn gemaakt, kan het pdf-bestand worden geëxporteerd voor afdrukken. Hiervoor kiest u Bestand > Opslaan als of Bestand > Kopie opslaan. Typ een bestandsnaam en kies een locatie voor het bestand. Kies Adobe PDF (*.PDF) als bestandsindeling en klik op Opslaan
In het venster dat nu wordt geopend, zet de Adobe PDF-voorkeuren op ‘Drukwerkkwaliteit’. Klik op het tabblad Drukkersmarkeringen links en selecteer het selectievakje Afloop instellingen van het document toepassen [Afb.: 6.1]. De eerder ingestelde uitloop van 2,5 mm moet automatisch worden weergegeven. Klik ten slotte op de knop PDF opslaan. Uw Pdf-bestand dat gereed is voor afdrukken, is nu opgeslagen in de map die u eerder hebt geselecteerd.

Afb.: 6.1